Algemene voorwaarden

TeleManager is een handelsnaam van Blue Inkt. Op de producten en dienstverlening van Blue Inkt b.v. zijn de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT (voorheen ICT~Office) van toepassing.

Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en meerdere afzonderlijke, specifieke modules. De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn. In de specifieke modules zijn één of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Module Algemeen
Module Licentie voor programmatuur
Module Ontwikkeling van programmatuur
Module Onderhoud van programmatuur
Module Application service provision, Software as a service en computer service