Inbound

Een totaal oplossing voor aanbieders van telefoonservice c.q. antwoordservice. Inbound callcenter software voor het opvangen en verwerken van klantencontacten.

1. Opvangen klantcontact
Telefoon (Calls)
Chat
E-mail
Webformulieren
Brief, fax, balie contact

2. Verwerken klantcontact
Noteren bericht
Verstrekken informatie (telefoon, e-mail, post)
Bestellingen aannemen
Klachten afhandelen
Agendabeheer

3. Notificatie klantcontact
E-mail Sms

4. Klanten login
Klanten kunnen een eigen login krijgen met een overzicht van alle klantcontacten. Klanten zien gelijk alle klantcontacten verdeeld naar medewerkers. Indien gewenst kunnen de klantcontacten verder opgevolgd worden.

5. Facturatie
Er kan eenvoudig een Excel bestand geëxporteerd worden dat direct geïmporteerd kan worden in het boekhoudpakket, inclusief de code per product voor de grootboekrekening.

Wanneer er meer klantcontacten zijn verwerkt dan het aantal in de abonnementsvorm, wordt er automatisch een regel aangemaakt met het aantal en de prijs.

Vraag de demo aan en ontvang gelijk een e-mail met inlog gegevens